ترانزیستور بعد از ابداع باغث تحولی در علم الکترونیک شد و باعث شد که  سرعت  زیاد و سایز مدارات الکترونیکی کم شود ترانزیستورها نوعی نیمه های هستند که در الکترونیک به عنوان کلید الکترونیکی برای خاموش و روشن کردن قسمتی و یا به عنوان تقویت کننده  در مدار استفاده میشود. انواع ترانزیستورها: ۱- ترانزیستور منفیnpn […]

> View article

دیودها  قطعه ای هستند که فقط جریان را از یک طرف عبور میدهند و به اصطلاح نیمه هادی خوانده میشوند.از دیودها بیشتر در مدارات یک سو سازی استفاده میشود در زیر میتوانید نماد الکترونیکی و یا شماتیک آنها را مشاهده کنید:  

> View article

انواع ترکیب چرخنده ها کاربرهای چرخنده: ۱-افزایش قدرت ۲-افزایش سرعت ۳-تبدیل حرکت عمود به افقی و برعکس ۴-تبدیل حرکت چرخشی به حرکت رفت و برگشت و بسیاری حرکات دیگر که بستگی به نیاز شما دارد

> View article

شما در بالا گونه های مختلف روتر های متحرک و ثابت را مشاهده میکنید البته بسیاری از اینها بنا به نیاز درخواست کننده طراحی میشوند معرفی اجزای  اصلی روتر متحرک: ۱-shaft=شافت ۲-commutator=کانکتورهای اتصال برق ۳-armature=هسته ی ورفه ای ۴-winding=سیم پیچ موتورها یا هسته ثابت هستند و یا هسته متحرک هسته ها یا دارای سیم پیچ […]

> View article