Category: آموزش مکانیک ربات

انواع ترکیب چرخنده ها کاربرهای چرخنده: ۱-افزایش قدرت ۲-افزایش سرعت ۳-تبدیل حرکت عمود به افقی و برعکس ۴-تبدیل حرکت چرخشی به حرکت رفت و برگشت و بسیاری حرکات دیگر که بستگی به نیاز شما دارد

> View article

شما در بالا گونه های مختلف روتر های متحرک و ثابت را مشاهده میکنید البته بسیاری از اینها بنا به نیاز درخواست کننده طراحی میشوند معرفی اجزای  اصلی روتر متحرک: ۱-shaft=شافت ۲-commutator=کانکتورهای اتصال برق ۳-armature=هسته ی ورفه ای ۴-winding=سیم پیچ موتورها یا هسته ثابت هستند و یا هسته متحرک هسته ها یا دارای سیم پیچ […]

> View article