نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

  • پروژه ربات کارگر

    800,000 تومان

    پروژه ی ربات کارگر( بارکد خواندن و ذخیره ی اطلاعات محیط)

  • پروژه ی ربات موقعیت یاب +آموزش

    1,610,000 تومان

    پروژه ی ربات موقعیت یاب(همراه با تحویل مستندات ساخت)