بلندگو: بلندگو(speaker) در سیستم های صوتی و تصویری برای تبدیل انرژی الکتریکی به امواج صوتی بکار میرود.امروزه بلندگوها با ساختمانهای  متفاوت ساخته میشوند اما اغلب بلندگو ها از نوع سیم پیچ متحرک هستند این بلندگوها اساسا از دیافراگمی متصل به سیم پیچ دایره ای کوچکی تشکیل میشوند که در شکاف حلقوی کوچکی بین قطبهای یک […]

> View article